Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 1 ตุลาคม 2557  

at-3

at-12
.
JOB15

 

     

      LOGO1
     
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการประชุม The 1ST Meeting of the ASEAN Juvenile Justice Organizing Committee 2014

  • รองสหการณ์ เข้าศึกษาดูกระบวนการชุมชนบำบัด (TherapeuticCommunity) หรือ TC ศูนย์ฝึกฯ อยุธยา

  • รองอธิบดีกรมพินิจฯ ร่วมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการส่งเสริมธรรมภิบาล ด้านความโปร่งใส”

  • “โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” แก่ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนกลางของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ดูทั้งหมด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมถึงตัวไกล แต่ใจใกล้กัน

สถานพินิจฯนนทบุรี

โครงการวันเยาวชนรวมพลพัฒนา

สถานพินิจฯสงขลา

ตรวจราชการ 2/ 2557

สถานพินิจฯชุมพร

มอบของขวัญแก่บุคลากร

สถานพินิจฯพิจิตร

มอบของที่ระลึก ข้าราชการเกษียณ เครือข่ายภาครัฐ ท่านเคยดูแลเรา สถานพินิจฯเซระกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ประสาน ขอความอนุเคราะห์ฯ ถังขยะคุณภาพดี จากกรรมการสงเคราะห์ฯ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ร่วมไว้อาลัย เครือข่ายภาคประชาชน บิดาศิษย์เก่าโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ(ราชวิทย์) สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

โครงการเยาวชนดีเด่นประจำหอนอน เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

สถานพินิจฯสมุทรปราการ

อบต.หนองโดน อำเภอลำปลายมาศ ศึกษาดูงาน สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ถนนคนเดิน เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท ประชาสัมพันธ์ กรรมการสงเคราะห์ฯและหน่วยงาน สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ไปทัศนศึกษาดุงานเพื่อการพัฒนางานมาตฐานการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติด (HA)

สถานพินิจฯนราธิวาส

ขอบคุณอัยการ

ศูนย์ฝึกฯระยอง

พิธีบวงสรวงถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อให้ชาวบุรีรัมย์เกิดสำนึกถึงมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ทรงรวบรวมผู้คนก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ขึ้นมาจนเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

รางวัลอันทรงคุณค่า อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๗ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

สถานพินิจ ฯ นราธิวาส จัดโครงการประชุมเยื่อมโยนระบบส่งต่อเด็กและเยาวชนหลังปล่อย

สถานพินิจฯนราธิวาส

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐