Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 23 กันยายน 2557  

at-3

at-12
.
JOB15

 

     

      LOGO1
     
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • รองสหการณ์ เข้าศึกษาดูกระบวนการชุมชนบำบัด (TherapeuticCommunity) หรือ TC ศูนย์ฝึกฯ อยุธยา

  • รองอธิบดีกรมพินิจฯ ร่วมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการส่งเสริมธรรมภิบาล ด้านความโปร่งใส”

  • “โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” แก่ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนกลางของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  • พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ดูทั้งหมด

สถานพินิจฯจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมออกกำลังกาย

สถานพินิจฯสมุทรสาคร

รวมพลังยุวชน สร้างสุขสู่สังคมตราด

สถานพินิจฯตราด

การแข่งขันกีฬาสีภายในหน่วยงาน

สถานพินิจฯสุพรรณบุรี

บำเพ็ญประโยชน์ โครงการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา

สถานพินิจฯสมุทรปราการ

โครงการ

สถานพินิจฯชุมพร

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: วันเยาวชนแห่งชาติ ๒๕๕๗

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

วันหยุดนี้ ลงพื้นที่ บ้านโคกเพชร ตำบลเสม็ด วัดไหม่โคกเพชร ศึกษาข้อมูล การเลี้ยงม้า ดูแลม้า มีทั้งม้าป่วย มอ ม้า คกคัก สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ประสานคนในชุมชน ที่มีประสบการณ์ การเลี้ยงม้า มาถ่ายทอดความรู้ ที่สำคัญจะหาเพื่อนให้ (เจ้าแซมม้าสีหมอก) สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

เรียนเชิญรับประทานอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนพิซซ่าหน้าทะเล สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

คอกม้าสีหมอก(เจ้าแซม) ใกล้ ความจริง สนับสนุนโดยท่านประธานกรรมการสงเคราะห์ฯบุรีรัมย์ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

โครงการทัศนะศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 15-16 กันยายน 2557

ศูนย์ฝึกฯนครราชสีมา

สนามสอบ ก.ศ.น. ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคคี  เป็นเจ้าภาพโรงทาน ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์กรรมการสงคราะห์ฯและหน่วยงาน สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

กิจกรรม สร้างคอกม้า (เจ้าแซม ม้าสีหมอก) เด็กและเยาวชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

โครงการวันเยาวชนที่สิรินธร

ศูนย์ฝึกฯสิรินธร

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐