Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2558  

 at-12
.                     JOB15 

LOGO-1

aaa
kpi-1
12345

Meeting-33

ginfo-logo

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • ยุติธรรมก้าวหน้า

  • พิธีเปิดงานสงกรานต์สุขใจ ปีใหม่ไทยสุขสันต์ สานสัมพันธ์ ครอบครัว และการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

  • พิธีรดน้ำขอพรกระทรวงยุติธรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

  • รดน้ำขอพร เทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

บวชสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

สถานพินิจฯนครสวรรค์

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน เมษายน 2558

สถานพินิจฯอุทัยธานี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย จัดโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2558

สถานพินิจฯเชียงราย

ท่านผู้ตรวจราชการกรมพินิจฯเข้าเยี่ยมชมสถานพินิจฯ

สถานพินิจฯชลบุรี

เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

สถานพินิจฯชลบุรี

สถานพินิจฯ จังหวัด ราชบุรีจัดทำบุญ วันคล้ายวันจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวชน

สถานพินิจฯราชบุรี

สถานพินิจฯตรัง

สถานพินิจฯตรัง

สถานพินิจฯตรัง

สถานพินิจฯตรัง

TV3 สัญจรต้านภัยยาเสพติดอ่างทอง

สถานพินิจฯอ่างทอง

วุ้นแฟนซีฝีมือเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯเลย

ร่วมแสดงความยินดี

สถานพินิจฯพิษณุโลก

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558

สถานพินิจฯชลบุรี

ประชาสัมพันธ์สถานพินิจฯ จังหวัดศรีสะเกษ บ้านวัดโรงเรียน(บวร)

สถานพินิจฯศรีสะเกษ

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1

สถานพินิจฯพิษณุโลก

ตรวจเยี่ยม

สถานพินิจฯนครราชสีมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

สถานพินิจฯชลบุรี

กิจกรรมบำบัดแก้ไขฟื้นฟูตามโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนแบบเช้ามาเย็นกลับ

สถานพินิจฯพิษณุโลก

ปฐมนิเทศเยาวชนใหม่ที่ ศฝ.สิรินธร

ศูนย์ฝึกฯสิรินธร

มอบวุฒิบัตรแก่เด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯนครราชสีมา

พิธีส่งมอบห้องน้ำ

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

สถานพินิจฯพิจิตร

ตรวจราชการ

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

กิจกรรมอบรมจริยธรรมอิสลามและออกดาวะห์

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

ร่วมแข่งขันกีฬาเปตองการกุศล

สถานพินิจฯพิษณุโลก

ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

สถานพินิจฯพิษณุโลก

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดีสำหรับเด็ก/เยาวชนและผู้ปกครองประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘

สถานพินิจฯพิษณุโลก

พิธีเทศน์มหาชาติฯ

สถานพินิจฯพิจิตร

โครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติฯ

สถานพินิจฯพิจิตร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร

สถานพินิจฯพิจิตร

ถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนปอเนาะดีนนียะห์ อิสลามียะห์ ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส  โดยได้นำบริการต่างๆไปให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน อาทิ กิจกรรมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน กิจกรรมศิลปะบำบัดวาดภาพระบา

สถานพินิจฯนราธิวาส

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐