เรียนหน่วยงาน ศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ
ขอให้ส่งไฟล์
ภาพถ่ายชุดแบบปกติขาว ผู้อำนวยการทั้ง ศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจ พร้อมชื่อ-นามสกุล ผอ.
เพื่อนำเสนอศูนย์ปฏิบัติการกรม Warroom
ส่งมายังเมล์  it_information@djop.mail.go.th


<<หน้าหลัก>>