Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 18 เมษายน 2557  

at-3
                       new-gif

at-12
intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน

 

Web Counter

 

แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงานและร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในกิจกรรม “โครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สร้างสายใยในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗”

  • พิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

  • รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ศูนย์ผึกและอบรมฯ เขต ๑๑

  • รดน้ำขอพร เทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด

สถานพินิจฯจ.พิจิตร ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5 วันที่ 17 เมษายน 2557

สถานพินิจฯพิจิตร

สุขสันต์วันสงกรานต์และวันครอบครัว (๒)

สถานพินิจฯนครพนม

กีฬาวันหยุดสงกรานต์

สถานพินิจฯร้อยเอ็ด

สงกรานต์

สถานพินิจฯนครราชสีมา

การประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗

สถานพินิจฯสงขลา

ร่วมโครงการสานสายใยรัก  ครอบครัวสุขสันต์วันสงกรานต์

สถานพินิจฯกำแพงเพชร

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

สถานพินิจฯกำแพงเพชร

สุขสันต์วันสงกรานต์และวันครอบครัว (๑)

สถานพินิจฯนครพนม

ฟุตซอลชุมชนพบสถานพินิจฯครั้งที่ ๕

สถานพินิจฯนครพนม

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

สถานพินิจฯประจวบ

โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สถานพินิจฯสงขลา

สถานพินิจฯจังหวัดพิจิตร ร่วมงานรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด

สถานพินิจฯพิจิตร

สถานพินิจฯจังหวัดพิจิตร งานสงกรานต์ประจำปี 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557

สถานพินิจฯพิจิตร

สถานพินิจฯจังหวัดพิจิตร ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

สถานพินิจฯพิจิตร

//**//รดน้ำดำหัวกรรมการสงเคราะห์@สุโขทัย//**//

สถานพินิจฯสุโขทัย

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย แบบสำรวจ คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐